Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển
Đăng Ngày 11/08/2018

Thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh dự bị đại học năm học 2018 – 2019 của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, Hội đồng Tuyển sinh thông báo:

1/ Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 10/8/2018;

2/ Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trên website trường vào lúc 17 giờ ngày 11/8/2018.