Đơn đăng ký dự tuyển hệ Dự bị Đại học năm 2018
Đăng Ngày 16/04/2018
  • Học sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa, phòng Giáo vụ.
  • Hoặc gửi trực tiếp qua email: ngocvandbdhnt@gmail.com

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.doc