DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN KHÓA 35 - NĂM HỌC 2017 - 2018
Đăng Ngày 14/02/2018

1. Danh sách học sinh trúng tuyển khóa 35 - Năm học 2017 - 2018
2. GIẤY BÁO NHẬP HỌC:

3. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC:

LƯU Ý: Đề nghị các thí sinh trúng tuyển làm theo mẫu hướng dẫn Giấy báo nhập học và thủ tục hướng dẫn nhập học.

4. Mẫu sơ yếu lý lịch