ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chúng tôi mời bạn điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Đây là căn cứ để chúng tôi tiếp tục tư vấn cho bạn hoàn tất thủ tục xét tuyển.
Bạn vui lòng đợi điện thoại và làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.

1. Họ *
Tên *
Giới tính *
2. Ngày sinh *
3. Dân tộc *
4. Điện thoại *
 
5. Địa chỉ trang MXH
6. Địa chỉ E-mail *
7. Hộ khẩu thường trú *
8. Tên trường cấp 3 bạn học *
Địa chỉ *
Xếp loại hạnh kiểm *
9. CHỌN PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)
10. CHỌN TỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ
Chọn tổ hợp môn thi
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)