Tin tức tổng hợp
VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
Thư viện
Liên kết web
Lượt truy cập
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH


.
Th.S. Nguyễn Ngọc Văn
.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3526617 - (0258) 3523761  Fax: (0258) 3522704