Tin tức tổng hợp
VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
Thư viện
Liên kết web
Lượt truy cập
QUY CHẾ Tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ HS DBĐH
(xem tệp đính kèm) 
 
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3526617 - (0258) 3523761  Fax: (0258) 3522704