Tin tức tổng hợp
VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
Thư viện
Liên kết web
Lượt truy cập
Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018Lưu ý: Không thu lệ phí đăng ký xét tuyển năm học 2017 - 2018 (chi tiết XEM TẠI ĐÂY)

 - Thông báo Tuyển sinh 2017 - 2018 Tải xuống TẠI ĐÂY
 - Mẫu đơn xét tuyển tải xuống TẠI ĐÂY
 - Thông báo Tuyển sinh 2017 - 2018 số 63 xem TẠI ĐÂY
 - Thông báo Tuyển sinh 2017 - 2018 số 30 xem TẠI ĐÂY
 


 
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3526617 - (0258) 3523761  Fax: (0258) 3522704