Tin tức tổng hợp
VIDEO HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
Thư viện
Liên kết web
Lượt truy cập
Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018
 
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
Địa chỉ: 46 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3526617 - (0258) 3523761  Fax: (0258) 3522704