THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
Đăng Ngày 17/06/2022

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số14/VBHN-BGDĐT ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất hai văn bản: Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học;

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT – BGDĐTngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinhdự bị đại học;

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự bị đạihọc năm học 2022 - 2023 như sau:

I. Chỉ tiêu và vùng tuyển

1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 600 chỉ tiêu(dự kiến), trong đó có 5% chỉ tiêu là người dân tộc Kinh.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh, đối tượng và điều kiện tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang tuyển sinh bằng phương thức tuyển thẳng và xét tuyển.

-  Đối với phương thức xét tuyển:

+ Dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT;

(Dự kiến: điểm xét tuyển ≥ 17,0  của tổng điểm 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)

+ Dựa vào kết quả kì thi THPT năm 2022;

(Dự kiến: điểm xét tuyển ≥ 11,0 của tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển)

+ Dựa vào kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

            (Dự kiến: điểm xét tuyển ≥ 1/3 tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực)

- Mã tổ hợp môn tuyển sinh:

STT

Tổ hợp môn đăng ký tuyển sinh

Mã tổ hợp

1.

Toán – Vật lý – Hóa

A00

2.

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

3.

Toán – Hóa học – Sinh học

B00

4.

Ngữ văn – Lịch sử - Địa lý

C00

5.

Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

D01

2. Đối tượng

a)Đối tượng tuyển thẳng

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

- Thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

b) Đối tượng xét tuyển

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại khu vực này;

- Thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này.

- Đối tượng đã một lần trúng tuyển và nhập học DBĐH không được xét tuyển DBĐH lần thứ hai; các đối tượng đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học không được xét tuyển DBĐH.

c) Điều kiện tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

III.Thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh

1. Đăng ký tuyển sinh

Thí sinh đáp ứng các yêu cầu ở mục II, được đăng ký tuyển sinh vào trường với  2 nguyện vọng (NV) theo hai tổ hợp môn và ghi rõ thứ tự  nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Thí sinh không đạt nguyện  vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng 2. Nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1 sẽ được xét tuyển các đợt còn lại.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

2.1. Đối với phương thức tuyển thẳng, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký vào học DBĐH theo mẫu;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Quyết định đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền đối với thí sinh cự tuyển.

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

2.2. Đối với phương thức xét tuyển, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển vào học DBĐH theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2022, hoặc kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao Học bạ THPT;

- Bản sao Giấy khai sinh;bản sao Sổ hộ khẩu;

- Bản xác nhận thường trú của thí sinh và cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ.

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

Ghi chú:Tất cả bản sao không cần công chứng.

3. Thủ tục nộp hồ sơ và thời gian tuyển sinh

3.1. Thủ tục nộp hồ sơ:

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinhvàotrường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang làm hồ sơ đăng ký tuyển sinh và gửi hồ sơ về trường theo một trong ba cách sau:

- Gửi hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo của Tỉnh (Thành phố) (Nếu Sở có tiếp nhận);

- Gửi cho Trường theo đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh;

- Nộp trực tiếp tại phòng Hội đồng tuyển sinh của Trường.

Ghi chú: Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ theo 02 đợt (dự kiến):

- Đợt 1:Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 31/8/2022. Công bố danh sách trúng tuyểntrên website trường ngày 05/09/2022.

- Đợt 2:(nếuchưa đủ chỉ tiêu): Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. Công bố danh sách trúng tuyển trên website trường ngày 05/10/2022.

- Ngoài ra, từ ngày 30/6/2022 thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh qua Website tuyển sinh trực tuyến của trường.

  • Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, 46 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: : 0258.6533.222 hoặc 0258.3522.508
  • Website:www.dbdhnhatrang.edu.vn
  • Email: hoidongtuyensinhdbdhnt@gmail.com

Nhà trường sẽ thông báo danh sách học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh và kết quả trúng tuyển theo từng đợt trên website của trường. 

Giấy báo nhập học sẽ được gửi cho thí sinh trúng tuyển bằng đường bưu điện đến địa chỉ thí sinh ghi trong hồ sơ xét tuyển (thí sinh cần ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ và số điện thoại liên lạc).

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh với hồ sơ gốc.

V. Chế độ chính sách

Học sinh học tại trường Dự bị đại học dân tộc được hưởng các chế độ theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 05 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. Một số chế độ đối với học sinh cụ thể như sau:

1. Học phí:  Học sinh thuộc đối tượng học tại trường dự bị đại học dân tộc được miễn học phí.

2. Học bổng: Học sinh học tại các trường dự bị đại học dân tộc được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước và đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng được cấp theo số tháng thực học của năm học đó.

3. Chế độ thưởng: Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (ở năm học trước đó) được Nhà trường thưởng một lần/năm như sau:

- 400.000 đồng nếu đạt khá;

- 600.000 đồng nếu đạt giỏi;

- 800.000 đồng nếu đạt xuất sắc.

4. Trang cấp hiện vật:

Học sinh khi nhập trường được Nhà trường trang cấp bằng hiện vật 1 lần một số đồ dùng cá nhân như sau: Chăn bông cá nhân; Màn cá nhân; Chiếu cá nhân; Quần, áo dài tay (đồng phục);

5. Tiền tàu xe: Học sinh được cấp tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng, mỗi năm một lần (cả lượt đi và lượt về) để thăm gia đình vào dịp tết hoặc dịp nghỉ hè.

6. Hỗ trợ học phẩm: Hàng năm học sinh được cấp bằng hiện vật học phẩm theo tiêu chuẩn từng bậc học như sau: Vở học sinh, bút bi, bút chì, thước kẻ, gôm, compa, thước đo độ.

VI. Chương trình học và điều kiện phân bổ vào các trường đại học

1. Chương trình học:

Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng các môn văn hóa theo tổ hợp môn đã được xét tuyển, ngoài ra được học môn Anh văn và Tin học, Rèn luyện sức khỏe và Hoạt động giáo dục.

Trong một năm học (28 tuần thực học), mỗi môn học có 02 lần kiểm tra định kỳ và 01 lần thi cuối khóa.

2. Điều kiện phân bổ vào đại học:

- Kết quả rèn luyện cả năm từ mức Đạt trở lên;

- Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên;

- Đáp ứng được yêu cầu về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có) đối với một số ngành theo qui định.

3. Các trường được phân bổ:

Các trường đại học tại TP.HCM và các tỉnh thành như: ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Y Dược Cần Thơ, Khoa Y Đại học Tây Nguyên, Y Đà Nẵng, Y Huế, Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế, ĐH Luật, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Nông Lâm, ĐH Văn hóa, ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Nguyên, ĐH Trà Vinh, các trường thuộc ĐH Huế, các trường thuộc ĐHQG TP.HCM như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Kinh tế – Luật, … (trừ các trường có thi năng khiếu, các trường cảnh sát, an ninh, quân đội và các ngành sư phạm của các trường đại học).

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển - Năm học 2022-2023 (tải tại đây)