Toán

TỔ BỘ MÔN 

VỮNG VÀNG PHÁT TRIỂN

        
  Thầy PHẠM HỮU TRUNG

Phụ trách Tổ bộ môn Toán

      Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Tổ bộ môn Toán đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cùng với Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị lớn lao góp phần tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

* Lịch sử hình thành và phát triển – Chức năng và nhiệm vụ.

Được thành lập ngày 23/5/1978, bộ môn Toán với nhiệm vụ ban đầu bồi dưỡng kiến thức phổ thông cơ bản cho các em học sinh, chuẩn bị hành trang cho các em bước vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Những năm tiếp theo, cùng với sự đi lên của đất nước trong thời kì đổi mới, trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang được phát triển với quy mô ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao trong sứ mệnh đào tạo con em đồng bào người dân tộc thiểu số. Vì thế, bộ môn Toán cũng liên tục trải qua quá trình chuyển đổi cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Từ bộ môn Toán – Lý đến bộ môn Toán trực thuộc Ban Khoa học tự nhiên, sau đó được tách ra thành bộ môn Toán – Tin. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2009, bộ môn Toán trở thành bộ môn độc lập và nay là Tổ bộ môn Toán. Chặng đường phát triển của bộ môn Toán trong suốt bốn mươi năm qua là chặng đường không ngừng nỗ lực phấn đấu vì nhiệm vụ chung của các thế hệ trưởng ban, trưởng bộ môn, tổ trưởng bộ môn và đội ngũ giáo viên. 

Với sự nỗ lực vượt khó, đề cao tinh thần đoàn kết, thẳng thắn giúp đỡ nhau trong công tác, Tổ bộ môn đã đạt được nhiều thành tích. Tập thể và nhiều cá nhân của Tổ bộ môn đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục, Công đoàn ngành giáo dục, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang và Nhà trường.

* Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian công tác

1

Nguyễn Ngọc

Thạch

Tổ trưởng tổ bộ môn

3/1978 – 9/1992

2

Lê Công

Dương

Tổ trưởng tổ bộ môn

9/1992 – 2/2000

3

Phạm Hữu

Trung

Tổ trưởng tổ bộ môn

02/2000 – 9/2010

4

Trần Tuấn

Nam

Tổ trưởng tổ bộ môn

2002 – 2004

5

Lê Thị Phương

Châu

Tổ trưởng tổ bộ môn

10/2010 – 9/2016

6

Phạm Hữu

Trung

Tổ trưởng tổ bộ môn

10/2016 – 9/2019

7

Phạm Hữu

Trung

Phụ trách tổ bộ môn

10/2019 – nay

* Danh sách giáo viên Tổ bộ môn Toán hiện nay:

         

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Hữu

Trung

Phụ trách tổ bộ môn

2

Trần Đình

Oai

Giáo viên

3

Trần Thị Tố

Phượng

UVBCHCĐ

4

Lê Công

Huy

Giáo viên

5

Đào Thị Kim

Yến

Giáo viên

6

Trịnh Văn

Hoan

Giáo viên

7

Lê Đặng Trúc 

Chi

Giáo viên

8

Đỗ Thị

Huệ

Tổ trưởng tổ CĐ toán

9

Hồ Tấn

Lực

Giáo viên