Tin học


I. Lịch sử phát triển:

Từ những năm 1990-1991, trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang đã đưa môn Tin học vào giảng dạy trong nhả trường. Đến năm 1993-1994 môn Tin học đã trở thành môn học chính khóa và trực thuộc bộ môn Toán. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của nhà trường; Bộ mônTin học được thành lập ngày 01/10/2009, tách ra từ Bộ môn Toán-Tin. 

Tổ bộ Tin học là một trong những tổ bộ môn có trách nhiệm giảng dạy cho tất cả các lớp học sinh trong trường. Đội ngũ cán bộ giảng viên hiện nay của tổ tương đối mạnh và đồng đều, bao gồm: 5 Thạc sĩ, 01 Cử nhân.

Năm học 2015-2016, môn Tin học được chuyển thành môn học ngoại khóa, nhằm trang bị cho học sinh trường những kiến thức Tin học cần thiết cho các em vào Đại học, Cao đẳng.

Thầy Nguyễn Hồng Minh là Tổ trưởng Tổ bộ môn đến nay.

II. Các giảng viên qua các thời kỳ:

1. Thầy Nguyễn Hồng Minh

2. Cô Phan Thị Hà Dung

3. Thầy Hồ Trường

4. Cô Lê Thị Minh Nhật

5. Thầy Lê Đình Chiến

6. Thầy Nguyễn Khắc Huy

7. Thầy Đỗ Trần Anh

8. Cô Trần Thị Tuyết Trinh.

III. Danh sách Tổ Tin học:

Hiện trong tổ có : 06 giảng viên, trong đó:

01 Giảng viên chính

04 Thạc sĩ

01 Cử nhân

1

Nguyễn Hồng Minh

ThS. Giảng viên - Tổ trưởng

2

Lê Đình Chiến

Giảng viên

3

Nguyễn Khắc Huy

ThS. Giảng viên

4

Lê Thị Minh Nhật

ThS. Giảng viên

5

Trần Thị Tuyết Trinh

ThS. Giảng viên

6

Hồ Trường

ThS. Giảng viên chính