Phòng Giáo vụ

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển: 

ThS Trần Lan Phương
Trưởng phòng

Trưởng phòng - Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện tốt các mặt về công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học;
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy mô đào tạo, nội dung, chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, quản lý giờ lên lớp, chương trình, lập thời khóa biểu, lập kế hoạch Thi và Kiểm tra. Tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
- Quản lý và phối hợp với Hội đồng khoa học của trường đề xuất các giải pháp ứng dụng các đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu vào trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập có hiệu quả;
- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác tuyển sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động giáo dục;
- Phối hợp với các phòng ban tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

2. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 1  Thầy Trần Quang 1978 - 1982   7   Th.S. Hồ Trường  2005 - 2007
 2  Thầy Trần Chí 1983 - 1991  8  Th.S. Nguyễn T. Minh Nguyệt  2007
 3  Thầy Trần Chí 1983 - 1991  9  Th.S. Hoàng Trọng Tú  2007 - 2009
 4  Cô Măng Thị Lúi 1991 - 1996  10  Th.S. Trần Lan Phương  2009 đến nay
 5  Thầy Lê Hận 1996 - 2001  11  Thầy Phạm Hữu Trung  10/2010 - 9/2011 (P.TP)
 6  Thầy Mai Hữu Thành  2001 - 2005      

3. Nhân sự của Phòng hiện nay: 

 

 TT Họ và tên Chức vụ
 1  Th.s Trần Lan Phương  Trưởng Phòng
 2  Th.s Nguyễn Công Đạt  Chuyên viên
 3  CN Phan Văn Tân  Chuyên viên4. Thành tích của tập thể và cá nhân qua các thời kỳ:
    - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
    - 12 Huy chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ GD & ĐT tặng.
    - 1 Huân chương lao động hạng ba.
    - 1 Nhà giáo ưu tú.
    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    - Bằng khen của UBND Tỉnh Khánh Hòa./.