Lý - Sinh

TỔ BỘ MÔN LÍ – SINH
 

 

       Tiến sĩ Nguyễn Đình Hiên

    Phụ trách Tổ bộ môn Lí - Sinh

1. Chức năng, nhiệm vụ:
Cũng như các bộ môn khác, Bộ môn Lí – Sinh có nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức về Vật lí và Sinh học cho học sinh thuộc diện chính sách ưu tiên để các học sinh này đạt được trình độ theo học các ngành thuộc khối A và B của các trường đại học.

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
Ngày 17/09/1992, thành lập Bộ môn Lí – Sinh do thầy Lâm Ngũ Chi làm Trưởng bộ môn.
Ngày 10/01/2000, thầy Nguyễn Ngọc làm Trưởng bộ môn.
Ngày 15/09/2001, Bộ môn Lí – Sinh sát nhập với Bộ môn Toán, Hóa, Tin thành Ban Khoa học tự nhiên do thầy Hoàng Trọng Tú – Thạc sĩ Sinh học làm Trưởng ban.
Ngày 01/10/2004, cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thạc sĩ Vật lí làm Q. trưởng Ban Khoa học tự nhiên.
Ngày 15/06/2007, Ban Khoa học tự nhiên tách ra thành các bộ môn, Bộ môn Lí – Sinh do cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thạc sĩ Vật lí làm trưởng bộ môn.

Từ tháng 11/2016 - 1/11/2018 Cô Nguyễn Hoàng Yến - Thạc sĩ Sinh học phụ trách Tổ bộ môn Lí - Sinh.

Ngày 1/11/2018 đến nay Thầy Nguyễn Đình HIên - Tiến sĩ Vật lí phụ trách Tổ bộ môn Lí - Sinh.

3. Danh sách đơn vị hiện nay:

  STT  HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ - HỌC VỊ  CHỨC VỤ
 1.  Nguyễn Đình Hiên  Tiến sĩ  Vật lí  Phụ trách
 2.  Lương Thị Hường  Thạc sĩ Vật lí  
 3.  Phan Thị Hà Linh  Thạc sĩ Vật lí  
 4. Phạm Thị Bích Phương  Thạc sĩ Sinh học  
 5. Trần Nguyên Văn  Thạc sĩ Sinh học  
 6. Nguyễn Hữu Lộc Cử nhân Sinh học  
       

4. Các thành tích đơn vị đạt được: 

Trong những năm qua, các cá nhân cũng như tập thể Bộ môn Lí – Sinh luôn không ngừng phấn đấu, học tập và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.
Bộ môn được Bộ tặng bằng khen năm 2005 và 2006; Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2005, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 2003 nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập trường…
Về cá nhân Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt đc bằng khen của Bộ giáo dục và kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Ban dân tộc, Thầy Nguyễn Đình Hiên được Bộ tặng Bằng khen, Cô Nguyễn Hoàng Yến được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen và nhiều cá nhân được khen thưởng hàng năm. 

5. Hình ảnh tập thể đơn vị: