ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chúng tôi mời bạn điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Đây là căn cứ để chúng tôi tiếp tục tư vấn cho bạn hoàn tất thủ tục xét tuyển.
Bạn vui lòng đợi điện thoại và làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.

1. Họ *
Tên *
Giới tính *
2. Ngày sinh *
3. Dân tộc *
4. Điên Thoại *
 
6. Hộ khẩu thường trú *
Tỉnh
Huyện
7. Tên trường cấp 3 bạn học *
Xếp loại học lực *
Xếp loại hạnh kiểm *
Địa chỉ *
Tỉnh
Huyện
8. CHỌN PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)
9. CHỌN TỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ
Chọn tổ hợp môn thi *
Môn 1(tương ứng) *
Môn 2(tương ứng) *
Môn 3(tương ứng) *
Tổng điểm 3 môn