Chi bộ Đảng

 

Để quản lý nhà trường, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã điều động 4 đồng chí từ miền Bắc vào tiếp quản, thành lập Ban phụ trách để quản lý nhà trường gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng - Trưởng ban, Phụ trách chung.

2. Đồng chí Trần Quang - Phó ban, Phụ trách Giáo vụ và Thư ký Công đoàn.

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Nhung - Phó ban, Phụ trách Tổ chức cán bộ - Hành chính.

4. Đồng chí Lê Thưởng - Phó ban, Phụ trách Vật tư - Tài vụ.

Cùng với việc thành lập Ban phụ trách, ngày 26/4/1976 Chi bộ nhà trường được thành lập với tên gọi là Chi bộ trường Đại học Duyên hải theo Quyết nghị số 05/TC/CDĐ của Ban Thường vụ Chính Dân Đảng tỉnh Phú Khánh để lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp giao là: tiếp quản Viện Đại học Cộng đồng Duyên hải, nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự đối với CBGVCNV của chế độ cũ và tiếp tục đào tạo số sinh viên còn lại, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi bộ; đồng chí Nguyễn Xuân Nhung được chỉ định làm Bí thư chi bộ, trực thuộc Đảng bộ Chính Dân Đảng tỉnh Phú Khánh. Chi bộ gồm 4 đồng chí trong Ban phụ trách. Ngay từ buổi đầu tiên, chi bộ đã lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục đào tạo số sinh viên còn lại của Viện Đại học Cộng đồng Duyên hải sau ngày giải phóng theo Chỉ thị số 222-CT/TW ngày 17/6/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) về công tác giáo dục đại học và chuyên nghiệp ở miền Nam.

Ngày 06 tháng 12 năm 1976 Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 240/CP chuyển Viện Đại học Cộng đồng Duyên hải thành trường Dự bị đại học Phú Khánh (nay là trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang). Năm 1977, theo nguyện vọng của các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc xin chuyển về miền Nam công tác, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp điều động 04 đồng chí gồm: đồng chí Trần Chí, đồng chí Phan Đình Trung, đồng chí Trịnh Thị Ý và đồng chí Phan Văn Thành. Như vậy, tổng số đảng viên trong chi bộ lúc này là 08 đồng chí. Sau đó đồng chí Nguyễn Hoàng được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp điều động về công tác tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức theo Quyết định số 758/QĐ-CB ngày 03/5/1977. Vì vậy Chi bộ còn lại 07 đồng chí. 

Năm 1977 Chi bộ được đổi tên thành Chi bộ trường Dự bị đại học Phú Khánh trực thuộc Đảng bộ Thành phố Nha Trang cho đến ngày nay.

* CHI BỘ TRƯỜNG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

KỲ ĐẠI HỘI

NHIỆM KỲ

SỐ ĐẢNG VIÊN

BÍ THƯ CHI BỘ

I

1977 – 1979

07

Nguyễn Xuân Nhung

II

1979 - 1982

07

Nguyễn Xuân Nhung

III

1982 - 1985

07

Trần Chí

IV

1985 - 1988

06

Trần Chí

V

1988 - 1991

06

Trần Chí

VI

1991 - 1996

08

Nguyễn Thị Thanh Vân

VII

1996 - 1998

06

Nguyễn Thị Thanh Vân

VIII

1998 - 2000

08

Nguyễn Thị Thanh Vân

IX

2000 - 2003

11

Hồ Trường

X

2003 - 2005

09

Hồ Trường

XI

2005 - 2010

11

Hồ Trường

XII

2010 - 2015

19

Hồ Trường

XIII

2015 - 2020

36

Hồ Trường

* Chi ủy Chi bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020 

1. Đồng chí Hồ Trường - Bí thư 

2. Đồng chí Hoàng Trọng Ngô - Phó bí thư

3. Đồng chí Đỗ Thị Duy Len - Chi ủy viên

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn - Chi ủy viên

5. Đồng chí Trần Lan Phương - Chi ủy viên

6. Đồng chí Phan Thị Thu Hương - Chi ủy viên

7. Đồng chí Trần Thị Tố Phượng - Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020
 

Trong suốt quá trình hình thành, phát triển, chuyển đổi nhiệm vụ của nhà trường, chi bộ nhà trường luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường để đề ra Nghị quyết sát thực với từng giai đoạn cụ thể, tập hợp quần chúng, xây dựng nhà trường thành một khối đoàn kết vững chắc, đồng tâm hiệp lực vì nhiệm vụ chung. Trong mọi hoàn cảnh, các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, được quần chúng tin yêu, tín nhiệm. 

Mặc dù có những lúc thăng trầm, chi bộ nhà trường ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Trong suốt giai đoạn 1976 - 1995 nhà trường chỉ kết nạp được 1 đảng viên thì từ năm 1995 đến nay nhà trường đã kết nạp được 37 đảng viên (hiện nay chi bộ có 41 đảng viên tính đến 07/5/2016). Chi bộ liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thực sự là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đó là kết quả sự lãnh đạo đúng đắn của chi bộ nhà trường và sự cống hiến to lớn của các thế hệ đảng viên trong chi bộ./.