NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỜI KỲ MỚI
Đăng Ngày 14/02/2018

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỜI KỲ MỚI

Năm học 2017-2018, Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo Quy chế Tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với Quy chế mới, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh vì điểm đầu vào của các em tương đương với điểm sàn của một số trường đại học, cao đẳng trên cả nước (12 điểm, chưa kể cộng 3,5 điểm ưu tiên đối tượng 1, khu vực 1). Tuy nhiên, để làm tốt nhiệm vụ chính trị vẻ vang đã được Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc ít người giao phó, Nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng chuẩn bị đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ, năng lực và phẩm chất để đảm nhiệm sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc ít người, tạo nguồn cán bộ cho các buôn làng trên cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. 

Bên cạnh đó, với tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu nghề, đội ngũ Thầy Cô giáo vẫn không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng chào đón những khóa học sinh thân yêu, chuẩn bị hành trang cho các em bước vào trường đại học, cao đẳng. Trong năm 2017, đã có 03 Thầy Cô giáo thi đậu đầu vào cao học, 04 Thầy Cô giáo bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đạt loại giỏi và xuất sắc. Đặc biệt, có 01 Thầy giáo bảo vệ thành công cấp cơ sở Luận án Tiến sĩ – chuyên ngành Vật lý lý thuyết – Vật lý toán (hình ảnh đính kèm). 

Hiện nay, toàn trường đã có 44 Thạc sĩ (đạt 51,7%), 07 Thầy Cô giáo đang học cao học; nhiều Thầy Cô giáo tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ nhưng vẫn không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, tiếp cận những tri thức mới, phương pháp mới để ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, phù hợp với nội dung, chương trình của hệ dự bị đại học, đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc ít người. Vì thế, năm học 2016-2017 đã có 97,5% học sinh đủ điều kiện được chuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đó cũng là động lực để Thầy Cô giáo phấn khởi, tự tin, tiếp tục trau dồi kiến thức, lòng yêu nghề và tình cảm với các thế hệ học trò. Hy vọng những năm học tới, Thầy Cô giáo Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang tiếp tục đóng góp cho xã hội, cho các buôn làng những cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số trong sự nghiệp “trồng người” cao quý./.

Trần Lan Phương – Phòng Giáo vụ

Thầy giáo Nguyễn Đình Hiên – Tổ bộ môn Lý-Sinh

trong Lễ bảo vệ cấp cơ sở Luận án Tiến sĩ – chuyên ngành Vật lý lý thuyết – Vật lý toán

Thầy giáo Trịnh Văn Hoan – Giáo viên Toán

trong Lễ tốt nghiệp trao bằng Luận văn Thạc sĩ 

Cô giáo Lê Đặng Trúc Chi – Giáo viên Toán

trong Lễ tốt nghiệp trao bằng Luận văn Thạc sĩ

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng – Giáo viên Địa lý 
trong buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Thầy giáo Phạm Văn Khương – Giáo viên Lịch sử
trong buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ và trong giờ lên lớp …