ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Đăng Ngày 04/02/2018

Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc TW Nha Trang

tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 -2022

Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-CĐN ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, được sự nhất trí của Công đoàn GDVN, cấp ủy Đảng, ngày 21 tháng 10 năm 2017, Công đoàn Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 Đoàn Chủ tịch đại hội.


Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Hải - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra CĐGDVN, đồng chí Vũ Thị Ngọc – Phó chánh Văn phòng CĐGDVN và đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, cùng gần 80 công đoàn viên, người lao động trong Công đoàn cơ sở.

 Đồng chí Phạm Ngọc Hải - UV Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm UB Kiểm tra CĐGDVN phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Tại Đại hội, bà Phan Thị Thu Hương - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV nhiệm kỳ 2012 -2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo đã nêu bật những thuận lợi và khó khăn, kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra các mặt hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Với tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV, nhiệm kỳ 2012 -2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Ngọc Hải - UV Ban Thường vụ, Chủ nhiêm UB Kiểm tra CĐGDVN. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CC,VC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, tăng cường công tác dạy tốt, phục vụ tốt tại Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, trong đó đề cao cải tiến công tác tuyển sinh và ra sức nâng cao đời sống cho CB, GV, NLĐ trong cơ quan.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Phan Thị Thu Hương - hứa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đưa vào Nghị quyết Đại hội, đồng thời sẽ sớm xây dựng chương trình toàn khóa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang khóa XVI, nhiệm kì 2017-2022 gồm các đồng chí:

1. Bà Phan Thị Thu Hương;

2. Ông Nguyễn Minh Khuê;

3. Ông Đỗ Thành Dương;

4. Bà Lê Xuân Thục;

5. Bà Trần Thị Tố Phượng.

 Ban chấp hành Công đoàn Trường Dự bị Đại học DTTW Nha Trang khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời bầu bà Phan Thị Thu Hương là đại biểu dự ĐH CĐGDVN lần thứ XV, nhiệm kì 2018-2023.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu bà Phan Thị Thu Hương làm Chủ tịch Công đoàn và ông Đỗ Thành Dương làm Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang khóa XVI, nhiệm kì 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang khóa XVI, nhiệm kì 2017- 2022 làm việc với tinh thần dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn, chương trình và nội dung đã được thông qua. Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, thay mặt CĐGDVN, đồng chí Phạm Ngọc Hải đã trao bằng khen cho BCH Công đoàn trường và đồng chí Vũ Thị Ngọc đã trao món quà trị giá 3 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn.

 Đồng chí Phạm Ngọc Hải trao bằng khen cho CĐCS.

Đồng chí Vũ Thị Ngọc trao quà hỗ trợ đoàn viên.
 

Phan Thu Hương - CĐ Trường Dự bị đại học DTTW Nha Trang