HỘI NGHỊ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021 – 2022
Đăng Ngày 15/10/2021

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2021 – 2022

     Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, được sự đồng ý phê duyệt của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Giáo vụ phối hợp với Phòng Công tác Học sinh tổ chức Hội nghị tập huấn Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 – 2022 vào lúc 14h30 ngày 12 tháng 10 năm 2021. Nhằm phổ biến những quy định liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ chủ nhiệm thích ứng với điều kiện dạy và học trực tuyến.

     Đến dự Hội nghị có: Thầy Hoàng Trọng Ngô, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường; Thầy Nguyễn Ngọc Văn, Chi Ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng ban tổ chức; Thầy Nguyễn Phú Nhuận, Phó trưởng Phòng Giáo vụ; Thầy Nguyễn Văn Hải, Phụ trách Phòng Công tác Học sinh; Thầy Cô giáo được phân công chủ nhiệp lớp trong năm học 2021 – 2022.

     Điều hành Hội nghị gồm có: Thầy Nguyễn Ngọc Văn, Thầy Nguyễn Phú Nhuận và Thầy Nguyễn Văn Hải.

     Tại Hội nghị, Phòng Giáo vụ đã thông qua danh sách Giáo viên chủ nhiệm 10 lớp của năm học 2021 – 2022; phổ biến các quy định liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp; nêu những việc cần làm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp trực tuyến. Phòng Công tác Học sinh đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng - kỷ luật năm học 2021 – 2022; những quy định về đánh giá xếp loại rèn luyện và phân bổ ngành, trường đối với học sinh hệ dự bị đại học. Thầy Cô đã thảo luận, trao đổi sôi nổi những thuận lợi cũng như những vướng mắc, khó khăn trong dạy học và quản lí lớp trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm đã được Phòng Giáo vụ tập huấn các thao tác quản lí lớp học trên ứng dụng Google Meet.

Giáo viên chủ nhiệm thảo luận, trao đổi

     Qua Hội nghị tập huấn Giáo viên chủ nhiệm, Thầy Cô đã nắm rõ hơn về quy định liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp; cách quản lí lớp trực tuyến hiệu quả, gắn kết với học sinh; quy định phân bổ ngành, trường cho học sinh hệ dự bị đại học góp phần thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022 của nhà trường thắng lợi.

Thầy Cô giáo tham gia Hội nghị tập huấn Giáo viên chủ nhiệm

năm học 2021 – 2022

                                                                                      Phòng Giáo vụ