HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ NỘI DUNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC
Đăng Ngày 11/12/2023

HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN CHUYÊN GIA

VỀ NỘI DUNG TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Chương trình, biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 trong Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên giavề nội dung tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc vào sáng ngày 09/12/2023 tại Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

Ban Tổ chức và thành viên tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Học viện Dân tộc; Th.S Hoàng Trọng Ngô – Quyền Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang; Th.S Nguyễn Ngọc Văn – Phó Hiệu trưởng Nhà Trường và 30 cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và truyền thông Khánh Hòa, Sở Công an Khánh Hòa, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, Học viện Dân tộc và cán bộ, giáo viên Nhà Trường.

Tại Hội thảo, đại diện các Sở, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, đại diện Giáo viên Nhà Trường đã thông qua các bản Tham luận nêu bật một số nhận xét chung về chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4:

+ Dung lượng và kết cấu của chuyên đề;

+ Góp ý chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật các nội dung các chuyên đề trong hai tập tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4;

+ Một số vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Viết Hưng và Th.S Hoàng Trọng Ngô – Chủ trì Hội thảo

Hội thảo diễn ra sôi nổi, nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia của các Sở, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa và Giáo viên Nhà Trường. Hội thảo góp phần hoàn chỉnh các Chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 và 4.

Ông Nguyễn Đình Bảo – Cán bộ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Với đặc trưng là Trường chuyên biệt dành cho các em học sinh đồng bào dân tộc đa số ở miền Trung và Tây Nguyên, Hội thảo góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà Trường,nâng cao hơn nữa công tác giáo dục và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

                                                               Nguyễn Thị Nguyệt – GV Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang