HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024
Đăng Ngày 22/12/2023

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

 

Căn cứ vào Kế hoạch Chuyên môn năm học 2023 – 2024, Hội đồng Khoa học nhà trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2023 - 2024 vào sáng ngày 16/12/2023 tại Trường Dự bị Đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

Hội đồng Khoa học nhà trường và các Tác giả đề tài NCKH

Tham dự Hội nghị có Hội đồng Khoa học nhà trường gồm:

- Th.S Nguyễn Ngọc Văn – Chủ tịch Hội đồng;

- TS. Nguyễn Đình Hiên – Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Th.S Nguyễn Phú Nhuận - Ủy viên thường trực;

 - Th.S Trần Lan Phương - Ủy viên;

- Th.S Huỳnh Thị Diễm Diễm - Ủy viên;

Và toàn thể Cán bộ, Giáo viên nhà trường.

Th.S Nguyễn Ngọc Văn – Chủ tịch Hội đồngKhoa học phát biểu khai mạc

Hội nghị đã tiến hành nghiệm thu Đề cương chi tiết đề tài NCKH của 05 tác giả:

- Th.S Đào Thị Kim Yến – Tổ BM Toán –Đề tài Mô hình hóa toán học một số bài toán trong chương trình hệ dự bị đại học.

- Th.S Nguyễn Thị Nguyệt – Tổ BM Xã hội – Đề tài Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến nay tại trường Dự bị  đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

- Th.S Nguyễn Thị Thành – Tổ BM Xã hội – Đề tài Sử dụng tư liệu văn học trong giảng dạy phần lịch sử Việt Nam tại trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

- Th.S Lê Đình Chiến – Tổ BM Tin - Ngoại ngữ – Đề tài Xây dựng website trắc nghiệm online tại trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

- Th.S Trần Thị Tuyết Trinh – Tổ BM Tin - Ngoại ngữ – Đề tàiAn toàn thông tin mạng khi sử dụng mạng xã hội cho học sinh trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

Th.S Đào Thị Kim Yến – TBM Toán Báo cáo Đề cương chi tiết

Th.S Lê Đình Chiến – TBM Tin-Ngoại ngữBáo cáo Đề cương chi tiết

Tại Hội nghị, Hội đồng Khoa học và Giáo viên nhà trường đã thảo luận, góp ý chỉnh sửa, bổ sung về nội dung và hình thức của các Đề cương chi tiết đề tài NCKH của các tác giả.

Đây là hoạt động NCKH thường niên của nhà trường nhằm góp phần nâng cao năng lực NCKH, trình độ chuyên môn, đổi mới, sáng tạo trong dạy học và ứng dụng vào thực tế tại trường của Giáo viên. Phát huy tinh thần học hỏi, tìm tòi, phát hiện cái mới, khơi nguồn đam mê NCKH nhất là đối với Giáo viên trẻ. Sau Hội nghị, Hội đồng Khoa học nhà trường sẽ thông qua các Đề cương chi tiết đề tài NCKH đạt yêu cầu và tiếp tục triển khai thực hiện đề tài trong năm học.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

                               Viết bài: Nguyễn Thị Nguyệt – GV Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.